CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIỆT - HÀN

Nhà tuyển dụng và cung ứng nhân lực hàng đầu khu vực

Sáng lập viên
Nguyễn Thị Duyên


Cung ứng nguồn lao động chất lượng cao, phù hợp nhất với mỗi nhu cầu
của khách hàng doanh nghiệp
Giải quyết nhu cầu việc làm cho lực lượng lao động phổ thông và tất cả các cá nhân
có nhu cầu tìm kiếm, thay đổi việc làm
Trở thành doanh nghiệp tuyển dụng, đào tạo và cung ứng nhân lực hàng đầu
khu vực miền Bắc
Lấy con người là trọng tâm phát triển
Luôn luôn hướng tới những nguồn nhân lực chất lượng cao
Không ngừng nâng cao năng suất làm việc và chất lượng phục vụ

Ban lãnh đạo

Việt Hàn trân trọng giới thiệu Ban lãnh đạo công ty hiện nay bao gồm các thành viên

Ô. Nguyễn Tiến Thành

Tổng giám đốc

B. Nguyễn Thị Duyên

Sáng lập viên

Ô. Nguyễn Văn Thảo

Giám đốc điều hành