BLOG HOẠT ĐỘNG


Việt Hàn luôn ghi nhận sự quan tâm và đồng hành của tất cả quý khách hàng và người lao động!

Chúng tôi xin chia sẻ những hình ảnh hoạt động của công ty đến đông đảo cộng đồng:
Image

LIVESTREAM TƯ VẤN TUYỂN DỤNG

Chương trình Livestream Ngày hội tuyển dụng huyện Mộc Châu lần thứ 4 năm 2021
Image

Tổng hợp Tuyển dụng Việt Hàn 07.2021

Việt Hàn mở rộng kinh doanh, cần tuyển dụng thêm nhiều vị trí nhân sự
Image

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các KCN trên địa bàn Bắc Ninh
Image

Cơ sở dữ liệu tuyển dụng nhân sự

Việt Hàn triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nhân sự
Image

Hồ sơ năng lực

VietHan Profile 2021
Image

Hỗ trợ sinh hoạt cho công nhân

Hoạt động hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại Làng Giang, Quế Võ, Bắc Ninh - 05/2021
Image

Tư vấn hướng nghiệp THPT

THPT Thái Thuận, tp. Bắc Giang - 04/2021
Image

Đưa sinh viên thực tập Canon

CanonQV - KCN Quế Võ 1, tp.Bắc Ninh - 04/2021