THÔNG TIN TUYỂN DỤNG


Cập nhật liên tục các tin tuyển dụng mới nhất.
pyoung

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  7tr - 10tr
intops

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN Yên Phong, Bắc Ninh
 •  6tr - 8tr
elitecom

Lao động phổ thông

 •  Phòng sạch
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  8tr - 10tr
intops

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN Yên Phong, Bắc Ninh
 •  7tr - 9tr
itm

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN VSIP, Bắc Ninh
 •  7tr - 10tr
novatech

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN VSIP, Bắc Ninh
 •  6tr - 8tr
wnc

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  7tr - 10tr
suntech

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  CCN Khắc Niệm, Bắc Ninh
 •  7tr - 10tr
hysonic

Lao động phổ thông

 •  Phòng sạch
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  5tr - 8tr