THÔNG TIN TUYỂN DỤNG


Cập nhật liên tục các tin tuyển dụng mới nhất.
wnc

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  5tr - 8tr
SHTech

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  CCN Nội Hoàng, Bắc Giang
 •  5tr - 8tr
vds

Lao động phổ thông

 •  Phòng sạch
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  6tr - 10tr
johnson

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN Thuận Thành, Bắc Ninh
 •  7tr - 10tr
novatech

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  6tr - 8tr
Hanwha

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  7tr - 10tr
daesan

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  5tr - 8tr
hstech

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  5tr - 8tr