THÔNG TIN TUYỂN DỤNG


Cập nhật liên tục các tin tuyển dụng mới nhất.
hong hai

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  9tr-12tr
hosiden

Lao động phổ thông

 •  Phòng sạch
 •  KCN Quang Châu, Bắc Giang
 •  7tr-11tr
talway

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  7tr-10tr
fine ms

Lao động phổ thông

 •  Phòng sạch
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  8tr-12tr
Idea L Print

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN VSIP, Bắc Ninh
 •  7tr-10tr
viet han

Nhân viên Marketing

 •  Văn phòng
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  Trên 15tr
viet han

Nhân viên tuyển dụng

 •  Văn phòng
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  Trên 10tr
fushan

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN VSIP, Bắc Ninh
 •  7tr-10tr