THÔNG TIN TUYỂN DỤNG


Cập nhật liên tục các tin tuyển dụng mới nhất.
viet han

Nhân viên tuyển dụng

 •  Văn phòng
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  Trên 10tr
ariston

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh
 •  7tr-10tr
shihen

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh
 •  7tr-10tr
elitecom

Lao động phổ thông

 •  Phòng sạch
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  8tr-10tr
ITM

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN VSIP, Bắc Ninh
 •  8tr-10tr
goertek

Lao động phổ thông

 •  Phòng thường
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  8tr - 12tr
vds

Lao động phổ thông

 •  Phòng sạch
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  6tr - 10tr
elitecom

Lao động phổ thông

 •  Phòng sạch
 •  KCN Quế Võ, Bắc Ninh
 •  8tr - 10tr