Khách hàng - đối tác

Trải qua quá trình hoạt động, Việt - Hàn đã nhận được sự tin tưởng, hợp tác và trở thành nhà cung ứng nhân lực chủ chốt của hàng trăm doanh nghiệp sản xuất trọng điểm tại các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội,Hà Nam, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên...
canon

Công ty TNHH Canon Việt Nam

KCN Quế Võ 1, KCN Tiên Sơn, KCN Thăng Long

Hong Hai

Tập đoàn KHKT Hồng Hải

KCN Quang Châu, KCN Quế Võ

Goertek

Công ty TNHH Goertek Vina

KCN Quế Võ 1, Nam Sơn, Bắc Ninh

Fushan

CÔNG TY TNHH FUSHAN TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

KCN VSIP, Phù Chẩn, tp. Từ Sơn, Bắc Ninh

wnc

CÔNG TY TNHH WNC VIỆT NAM

KCN Đồng Văn 3, tx. Duy Tiên, Hà Nam

Novatech

CÔNG TY TNHH NOVATECH VINA

KCN Quế Võ 3, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh

intops

CÔNG TY TNHH INTOPS VIỆT NAM

KCN Yên Phong, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh

Dreamtech

CÔNG TY TNHH DREAMTECH VIỆT NAM

KCN VSIP, Phù Chẩn, tp. Từ Sơn, Bắc Ninh

ITM Semiconductor

CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM

KCN VSIP, Phù Chẩn, tp. Từ Sơn, Bắc Ninh

luxshare

Công ty TNHH LuxShare - ICT

KCN Quang Châu, KCN Vân Trung, Bắc Giang

johnson health

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JOHNSON HEALTH (VIỆT NAM)

KCN Thuận Thành II, An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh

Newwing

CÔNG TY TNHH NEW WING INTERCONNECT TECHNOLOGY

KCN Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

Hanwha Techwin

CÔNG TY TNHH HANWHA TECHWIN SECURITY VIỆT NAM

KCN Quế Võ mở rộng, Nam Sơn, Bắc Ninh

Bujeon

CÔNG TY TNHH BUJEON VIETNAM ELECTRONICS

KCN Quế Võ mở rộng, Quế Võ, Bắc Ninh

SR Tech

Công ty SR Tech Vina

KCN Quế Võ 1, Vân Dương, Bắc Ninh

Daewon

CÔNG TY TNHH DAE WON PRECISION

KCN Quế Võ 1, Quế Võ, Bắc Ninh

VDS

Công ty TNHH VDS VINA

KCN Quế Võ 1, Vân Dương, Bắc Ninh

AAC

CÔNG TY TNHH AAC TECHNOLOGIES
VIỆT NAM

KCN Quế Võ 1, Vân Dương, Bắc Ninh

Synopex

Công ty TNHH Synopex Việt Nam

KCN Quang Minh, KCN Yen Phong

Crystal Martin

Công ty TNHH Crystal Martin

KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Lens

Công ty TNHH Công Nghệ Lens
Việt Nam

KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Elentec

Công ty TNHH Elentec Việt Nam

KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Katolec

CÔNG TY TNHH KATOLEC VIỆT NAM

KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Hosiden

CÔNG TY TNHH HOSIDEN VIỆT NAM
(BẮC GIANG)

KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Nippon

CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM

KCN Đồng Văn 2, Duy Tiên, Hà Nam

Mys Group

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO BÌ MYS GROUP (VIỆT NAM)

KCN Đồng Văn 4, Kim Bảng, Hà Nam

Foseca

CÔNG TY TNHH FOSECA VIỆT NAM

KCN VSIP, Phù Chẩn, tp. Từ Sơn, Bắc Ninh

Idea L Pack

CÔNG TY TNHH IDEA L PACK VIỆT NAM

KCN VSIP, Phù Chẩn, tp. Từ Sơn, Bắc Ninh

Sekonix Vina

CÔNG TY TNHH SEKONIX VINA

KCN Bá Thiện 2, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Compal

CÔNG TY TNHH COMPAL (VIỆT NAM)

KCN Bá Thiện, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

JMT

CÔNG TY TNHH JMT VN

KCN Quế Võ 2, Quế Võ, Bắc Ninh

Ha Hae

CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM

Km50+460 QL5, Cẩm Thượng, Hải Dương

Brother

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BROTHER VIỆT NAM

KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

AG Tech

CÔNG TY TNHH AG TECH

KCN Quế Võ mở rộng, Nam Sơn, Bắc Ninh

Fine MS Vina

CÔNG TY TNHH FINE MS VINA

KCN Quế Võ mở rộng, Nam Sơn, Bắc Ninh

Talway

CÔNG TY TNHH TALWAY VIỆT NAM

KCN Quế Võ mở rộng, Nam Sơn, Bắc Ninh

Elitecom

Công Ty Tnhh E-Litecom Vina

KCN Quế Võ 1, Nam Sơn, Bắc Ninh

Shihen

CÔNG TY TNHH SHIHEN VIỆT NAM

KCN Tiên Sơn, tp. Từ Sơn, Bắc Ninh

Ariston

Công Ty TNHH Ariston Thermo Industrial Việt Nam

KCN Tiên Sơn, tp. Từ Sơn, Bắc Ninh

Hanbit

CÔNG TY TNHH HANBIT ELECTRONIC

KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, tp. Từ Sơn, Bắc Ninh

Hysonic

CÔNG TY TNHH HYSONIC VINA

KCN Quế Võ mở rộng, Nam Sơn, Bắc Ninh

Asean Tire

CÔNG TY TNHH ASEAN TIRE

KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Dong Myeong

CÔNG TY TNHH DONG MYEONG

KCN Yên Phong, Yên Phong, Bắc Ninh

Chitwing

CÔNG TY TNHH CHITWING PRECISION TECH VIỆT NAM

KCN Yên Phong mở rộng, Yên Phong, Bắc Ninh

Hyosung

CÔNG TY TNHH HYOSUNG FINANCIAL SYSTEM VINA

KCN Yên Phong II-C, Yên Phong, Bắc Ninh